۲۰۰ متر زمین ییلاقی در سنگنو جاده آب پری رویان

  • ۲۰۰ متر زمین ییلاقی در سنگنو  جاده آب پری رویان-1
  • ۲۰۰ متر زمین ییلاقی در سنگنو  جاده آب پری رویان-2
  • قیمت زمین (متر): 15,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,500,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , رویان , جاده ابپری ،روستای ییلاقی سنگنو

توضیحات زمین :

هر متراژ زمین از ۲۰۰ متر به بالا
قیمت از ۱۵۰۰ به بالا
رویان،جاده ابپری،روستای ییلاقی سنگنو
درویش ۰۹۱۱۵۹۶۷۷۲۵
۰۹۱۱۶۴۱۴۸۲۲

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان