زمین روستایی جاده کلاچای به املش روستای ماچیان ۲۴۲ متر

  • زمین روستایی جاده کلاچای به املش روستای ماچیان ۲۴۲ متر-1
  • زمین روستایی جاده کلاچای به املش روستای ماچیان ۲۴۲ متر-2
  • زمین روستایی جاده کلاچای به املش روستای ماچیان ۲۴۲ متر-3
  • زمین روستایی جاده کلاچای به املش روستای ماچیان ۲۴۲ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,300,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 242 مترمربع
گیلان , کلاچای , جاده کلاچای به املش روستای ماچیان

توضیحات زمین :

۲۴۲ متر زمین روستایی با کاربری مسکونی در بافت

قیمت زمین در کلاچای قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در کلاچای