باغ ۵۰۰۰ متری ضیاآباد خیابان لشگری قزوین

  • باغ ۵۰۰۰ متری ضیاآباد خیابان لشگری قزوین-1
  • باغ ۵۰۰۰ متری ضیاآباد خیابان لشگری قزوین-2
  • باغ ۵۰۰۰ متری ضیاآباد خیابان لشگری قزوین-3
  • باغ ۵۰۰۰ متری ضیاآباد خیابان لشگری قزوین-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
قزوین , ضیاءآباد , ضیاآباد. خیابان شهید جواد لشگری نبش کوچه مهتاب

توضیحات زمین :

باغ ۵۰۰۰ متر مربع
دارای ۲ساعت آب
برق
مجوز ساخت و ساز
دارای درخت گردو و انگور و سایر میوه ها

قیمت زمین در ضیاءآباد قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در ضیاءآباد