زمین اران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی 420 متر

شناسه ملک: 13895
    زمین اران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی 420 متر
  • قیمت زمین (متر): 5,100,000
  • قیمت زمین (کل): 2,200,000,000
متراژ زمین: 420 مترمربع
اصفهان , اران و بیدگل , اران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی
شناسه ملک: 13895

توضیحات زمین :

۴۲۰ متر
۵۶۰۰ متر
۴۵۰ تجاری
خرید فروش زمین و شرکت و دستگاه های بافندگی ماشینی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین