فروش زمین ۲۵۰ متر در چپکرود جویبار فاصله کم تا دریا

  • فروش زمین ۲۵۰ متر در چپکرود جویبار فاصله کم تا دریا-1
  • فروش زمین ۲۵۰ متر در چپکرود جویبار فاصله کم تا دریا-2
  • فروش زمین ۲۵۰ متر در چپکرود جویبار فاصله کم تا دریا-3
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 625,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
مازندران , جویبار , چپکرود

توضیحات زمین :

قابل ساخت مسکونی
نزدیک به دریا
چپکرود جویبار
۲۵۰ متر زمین
با موقعیت عالی

قیمت زمین در جویبار قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در جویبار