فروش زمین در مشگین شهر روستای دستگیر 2000 متر

    فروش زمین در مشگین شهر روستای دستگیر 2000 متر
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
اردبیل , مشگین‌ شهر , روستای دستگیر

توضیحات زمین :

زمین 2000 متر در روستای دستگیر
با تمام امکانات آب، برق و...
کنار جاده در ورودی دستگیر به فروش میرسد

قیمت زمین در مشگین‌ شهر قیمت زمین در اردبیل

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اردبیل خرید زمین کشاورزی در مشگین‌ شهر