فروش زمین کشاورزی 4هکتار در شریف آباد پاکدشت

    فروش زمین کشاورزی 4هکتار در شریف آباد پاکدشت
  • قیمت زمین (متر): 150,000
  • قیمت زمین (کل): 6,000,000,000
متراژ زمین: 40,000 مترمربع
تهران , پاکدشت , شریف آباد

توضیحات زمین :

سند تک برگ
آب موتور
زمین حاصل خیز
مخصوص گلخانه وباغ

قیمت زمین در پاکدشت قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پاکدشت