فروش زمين آهنگرکلای شیرگاه مازندران ٦٠٠ متر

    فروش زمين آهنگرکلای شیرگاه مازندران ٦٠٠ متر
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 600 مترمربع
مازندران , شیرگاه , شيرگاه آهنگركلا

توضیحات زمین :

داراي آب برق گاز مجاورت به جنگل
600 متر زمین واقع در مازندران شیرگاه آهنگرکلا

قیمت زمین در شیرگاه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرگاه