فروش زمین در علی اباد کتول جاده کرد ۳۲۰ متر

  • فروش زمین در علی اباد کتول جاده کرد ۳۲۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 320 مترمربع
گلستان , علی‌ آباد , علی اباد کتول جاده کرد اباد چسبیده به دانشگاه روبروی جنگل

توضیحات زمین :

زمین در بهترین اب وهوای گلستان قرار داره با ویوی جنگل کبود وال وسد خاکی علی اباد کتول

قیمت زمین در علی‌ آباد قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در علی‌ آباد