فروش زمین گالیکشن گلستان تنگراه خیابان ۲۴۳ متری

    فروش زمین گالیکشن گلستان تنگراه خیابان  ۲۴۳ متری
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 730,000,000
متراژ زمین: 243 مترمربع
گلستان , گالیکش , تنگراه خیابان گلستان ۷

توضیحات زمین :

دهکده توریستی _تفریهی تنگراه:زمین مسکونی دور تا دور دیوار بلوکی دارای کنتور آب دو خط تلفن دارای دو درب بزرگ و کوچک

قیمت زمین در گالیکش قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در گالیکش