فروش زمین در پیشوای تهران ۸۰۰۰ متر

    فروش زمین در پیشوای تهران  ۸۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,200,000
  • قیمت زمین (کل): 9,600,000,000
متراژ زمین: 8,000 مترمربع
تهران , پیشوا , ظلع شمالی شهرک صنعتی پیشوا

توضیحات زمین :

۸۰ متر برجاده آسفالته
تیربرق و ترانس فشارقوی سرزمین
لوله کشی آب روستایی سرزمین
لوله کشی گازشهری روبروی ملک
دوضلع محصور شده با دیوار آجری بلند
یک ضلع کوچه اختصاصی خود ملک تا انتها
یک ضلع جاده اصلی آسفالته

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا