فروش باغ در روستای بادرود فیروزکوه ۳۰۰۰ متر

شناسه ملک: 13504
  • فروش باغ در روستای بادرود فیروزکوه ۳۰۰۰ متر-1
  • فروش باغ در روستای بادرود فیروزکوه ۳۰۰۰ متر-2
  • فروش باغ در روستای بادرود فیروزکوه ۳۰۰۰ متر-3
  • فروش باغ در روستای بادرود فیروزکوه ۳۰۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,100,000
  • قیمت زمین (کل): 6,000,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
تهران , فیروزکوه , روستای بادرود
شناسه ملک: 13504

توضیحات زمین :

باغ ۱۰ ساله درخت مثمر .دور فنس کشی شده همراه با آب کشاورزی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین