فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال

شناسه ملک: 13474
فوری+
  • فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال-1
  • فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال-2
  • فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال-3
  • فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 255 مترمربع
مازندران , نوشهر , مازندران نوشهر سی سنگان خیابان نخ شمال
شناسه ملک: 13474

توضیحات زمین :

فروش فوری زمین بهترین منطقه نخ شمال
نوشهر سیسنگان
داخل بافت
سند دار
255 متر
بر 11.6 در 22 متر
بر بلوار 16 متری

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین