فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال

شناسه ملک: 13474
  • فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال-1
  • فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال-2
  • فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال-3
  • فروش فوری زمین شمال 255 متر سیسنگان نخ شمال-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 255 مترمربع
مازندران , نوشهر , مازندران نوشهر سی سنگان خیابان نخ شمال
شناسه ملک: 13474

توضیحات زمین :

فروش فوری زمین بهترین منطقه نخ شمال
نوشهر سیسنگان
داخل بافت
سند دار
255 متر
بر 11.6 در 22 متر
بر بلوار 16 متری

قیمت زمین در نوشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نوشهر
ثبت آگهی زمین