فروش 3 هکتار زمین کشاورزی حسن اباد فشافویه روستای خانلوق

    فروش 3 هکتار زمین کشاورزی حسن اباد فشافویه روستای خانلوق
  • قیمت زمین (متر): 135,000
  • قیمت زمین (کل): 3,900,000,000
متراژ زمین: 30,000 مترمربع
تهران , شهرری , حسن اباد فشافویه روستای خانلوق

توضیحات زمین :

۳ هکتار زمین کشاورزی
حسن اباد فشافویه روستای خانلوق
داری مجوز چاه اب
تقسیم شده به 5سندتک برگ

قیمت زمین در شهرری قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در شهرری