فروش زمین در چناران روستای حیطه طلت ۳۰۰۰ متر

    فروش زمین در چناران روستای حیطه طلت ۳۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 125,000
  • قیمت زمین (کل): 350,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
خراسان رضوی , چناران , روستای حیطه طلت

توضیحات زمین :

۳۰۰۰متر زمین با۴۵دقیقه اب مدار ۱۰ واقع درچناران روستای حیطه طلا

قیمت زمین در چناران قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در چناران