فروش زمین مسکونی ساحلی اسلم گیلان روستای علی سرا ۲۵۰ متر

  • فروش زمین مسکونی ساحلی اسلم گیلان روستای علی سرا ۲۵۰ متر-1
  • فروش زمین مسکونی ساحلی اسلم گیلان روستای علی سرا ۲۵۰ متر-2
  • فروش زمین مسکونی ساحلی اسلم گیلان روستای علی سرا ۲۵۰ متر-3
  • فروش زمین مسکونی ساحلی اسلم گیلان روستای علی سرا ۲۵۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
گیلان , اسالم , اسالم خاله سرا ۵۷ روستای علی سرا

توضیحات زمین :

سلام
فروش زمین باکاربری مسکونی دارای پروانه ساخت
فاصله تاساحل ۳دقیقه
نزدیک ساحل گیسوم

قیمت زمین در اسالم قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در اسالم