فروش زمین سرخ رود روستا معلم کلا 300 داخل بافت

  • فروش زمین سرخ رود روستا معلم کلا 300 داخل بافت-1
  • فروش زمین سرخ رود روستا معلم کلا 300 داخل بافت-2
  • فروش زمین سرخ رود روستا معلم کلا 300 داخل بافت-3
  • فروش زمین سرخ رود روستا معلم کلا 300 داخل بافت-4
  • قیمت زمین (متر): 5,800,000
  • قیمت زمین (کل): 1,740,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
مازندران , سرخرود , بعد از خانه دریا روستا معلم کلا

توضیحات زمین :

با شهر سرخرود و محموداباد 10 دقیقه فاصله با دریا و شهرک خانه دریا 3 دقیقه فاصله

قیمت زمین در سرخرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سرخرود