فروش زمین در کهریزک شوراباد کبیراباد ۱۰۰۰متر

    فروش زمین در کهریزک شوراباد کبیراباد ۱۰۰۰متر
  • قیمت زمین (متر): 4,500,000
  • قیمت زمین (کل): 45,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
تهران , کهریزک , شوراباد ،کبیراباد ،ابتدای جاده واوان ،۲۰۰ مترمانده ب میدان عشقی ،نزدیک انبارسفیروسردخانه وحید

توضیحات زمین :

۱۰۰۰مترزمین بابهترین موقعیت برای سرمایه گذاری،سند تک برگ دارد ونزدیک بودن ب تهران

قیمت زمین در کهریزک قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در کهریزک