فروش زمین تجاری سرپل ذهاب شهرک مشاغل ۲۰۰ متر

    فروش زمین تجاری سرپل ذهاب شهرک مشاغل ۲۰۰ متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 200 مترمربع
کرمانشاه , سرپل ذهاب , شهرک مشاغل

توضیحات زمین :

در استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب و شهرک مشاغل می باشد.
دو بر

قیمت زمین در سرپل ذهاب قیمت زمین در کرمانشاه

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در کرمانشاه خرید زمین کشاورزی در سرپل ذهاب