فروش زمین 1000متر پیشوا جلیل آباد محمودآباد نو

    فروش زمین 1000متر پیشوا جلیل آباد محمودآباد نو
  • قیمت زمین (کل): 600,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
تهران , پیشوا ,

توضیحات زمین :

1000متر مربع پیشوا جلیل آباد محمودآباد نو الحاق به بافت اطراف زمین ساخته شده زیر قیمت منطقه

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا