فروش زمین در خشکبیجار روستای مریدان 2000 متر

    فروش زمین در خشکبیجار روستای مریدان 2000 متر
  • قیمت زمین (متر): 550,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
گیلان , خشکبیجار ,

توضیحات زمین :

زمین برجاده اصلی می‌باشد وداراری گاز، تلفن ،وبرق میباشد
خشکبیجار روستای مریدان گیلان

قیمت زمین در خشکبیجار قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در خشکبیجار