زمین فروشی در گیلان پره سر روستای الکام لتوم ۱۵۰ متر

    زمین فروشی در گیلان پره سر روستای الکام لتوم ۱۵۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 4,500,000,000
  • قیمت زمین (کل): 675,000,000
متراژ زمین: 150 مترمربع
گیلان , پره‌ سر , پرهسر روستای الکام لتوم

توضیحات زمین :

از لحظ نقطه دسترسی ب دریا۳ دقیقه ب استارا۱ساعتو ۴۵دقیقه ب رشت ۴۵ دقیقه

قیمت زمین در پره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در پره‌ سر