فروش زمین باغ 5800 متر تهران دشت روستای عباس آباد کوچک

  • فروش زمین باغ 5800 متر تهران دشت روستای عباس آباد کوچک-1
  • فروش زمین باغ 5800 متر تهران دشت روستای عباس آباد کوچک-2
  • فروش زمین باغ 5800 متر تهران دشت روستای عباس آباد کوچک-3
  • فروش زمین باغ 5800 متر تهران دشت روستای عباس آباد کوچک-4
  • قیمت زمین (متر): 3,450,000
  • قیمت زمین (کل): 20,000,000,000
متراژ زمین: 5,800 مترمربع
البرز , تهراندشت , روستای عباس آباد کوچک خیابان بهار

توضیحات زمین :

باغ با مساحت 5800متر دارای نقشه هوایی
دارای بر 102 متری
دارای دو بر به خیابان آسفالته
دارای چاه آب دستی قدیمی فعال
دسترسی به امکانات رفاهی
در بافت روستایی و امن
دارای سند قدیمی دست نویس و امکان گرفتن سند رسمی

قیمت زمین در تهراندشت قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در تهراندشت