فروش زمین شمال عباس آباد مشهدی سرا ۲۱۷ متر

    فروش زمین شمال عباس آباد مشهدی سرا ۲۱۷ متر
  • قیمت زمین (متر): 9,500,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 417 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , مشهدی سرا نیلوفر ۲ اولین قواره سمت راست

توضیحات زمین :

عباس آباد مشهدی سرا ۴۱۷ متر خوش قواره قابلیت تفکیک به دوتا زمین مدارک کامل درحال گرفتن سند

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد