فروس زمین 9500 متر زمین با مجوز ساخت گلخانه پیشوا علی آباد محیط

    فروس زمین 9500 متر زمین با مجوز ساخت گلخانه پیشوا علی آباد محیط
  • قیمت زمین (متر): 150,000
  • قیمت زمین (کل): 1,425,000,000
متراژ زمین: 9,500 مترمربع
تهران , پیشوا , علی آباد محیط

توضیحات زمین :

9500 متر با 2 ساعت آب 35 لیتر در ثانیه با گردش 12 روزه دارای مجوز ساخت گلخانه

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا