زمین فروشی ۳۸۶ متر در کلاردشت کردیچال

  • زمین فروشی ۳۸۶ متر در کلاردشت کردیچال-1
  • زمین فروشی ۳۸۶ متر در کلاردشت کردیچال-2
  • زمین فروشی ۳۸۶ متر در کلاردشت کردیچال-3
  • زمین فروشی ۳۸۶ متر در کلاردشت کردیچال-4
  • قیمت زمین (متر): 12,950,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 386 مترمربع
مازندران , کلاردشت , کردیچال دهستان بخش مرکزی کلاردشت

توضیحات زمین :

زمین داخل بافت ۳۸۶متر بنچاق دارد دست اول
اب برق گاز داخل زمین فاصله با شهر با ماشین کمتر از ۱۰دقیقه تا ۴۰۰متر بنا و اجازه ساخت خریدار واقعی تخفیف داده میشود جهت سوال تماس حاصل فرمایید

قیمت زمین در کلاردشت قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کلاردشت