زمین در ساری دودانگه منطقه فریم روستای کلامک ۲۸۵۰ متر

شناسه ملک: 13016
    زمین در ساری دودانگه منطقه فریم روستای کلامک ۲۸۵۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,750,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 2,850 مترمربع
مازندران , ساری , منطقه دودانگه منطقه فریم روستای کلامک
شناسه ملک: 13016

توضیحات زمین :

اسناد توسط بنگاه تنظیم می‌گردد . ۲۸۵۰ متر در فریم ساری استان مازندران

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین