زمین کشاورزی ۲۴هکتاری گیلان کوچصفهان

  • زمین کشاورزی ۲۴هکتاری گیلان کوچصفهان-1
  • قیمت زمین (متر): 150,000
متراژ زمین: 240,000 مترمربع
گیلان , خشکبیجار , گیلان خشکبیجار

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی ۲۴هکتاری باشند تک برگ بدون واسطه
قیمت منطقی
و آماده برای کاشت تحویل مشتری داد خواهد شد

قیمت زمین در خشکبیجار قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در خشکبیجار