فروش زمین بندرعباس سیاهو ۵۰۰۰ متر بر جاده محله

شناسه ملک: 12977
  • فروش زمین بندرعباس سیاهو ۵۰۰۰ متر بر جاده محله-1
  • فروش زمین بندرعباس سیاهو ۵۰۰۰ متر بر جاده محله-2
  • قیمت زمین (متر): 120,000
  • قیمت زمین (کل): 600,000,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
هرمزگان , بندرعباس , بندرعباس دهستان سیاهو (شهر نارنگی)
شناسه ملک: 12977

توضیحات زمین :

زمین بایر میباشد بر جاده محل نزدیک به آب شهری و برق و اطراف آن ساخت و ساز انجام شده
مدارک :atm-برگ واگذاری از دهیاری و استشهاد محلی
قیمت زیر قیمت منطقه
09177698956

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین