زمین کشاورزی ۱ هکتاری به همراه آب پیشوا روستای حسن آباد

    زمین کشاورزی ۱ هکتاری به همراه آب پیشوا روستای حسن آباد
  • قیمت زمین (کل): 1,300,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
تهران , پیشوا , شهرستان ورامین شهرپیشوا روستای حسن آبادکوه گچ

توضیحات زمین :

زمین ۱ هکتاری کشاورزی به همراه ۳/۲۵ دقیقه آب موتور

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا