زمین کشاورزی ۱ هکتاری به همراه آب پیشوا روستای حسن آباد

شناسه ملک: 12966
    زمین کشاورزی ۱ هکتاری به همراه آب پیشوا روستای حسن آباد
  • قیمت زمین (کل): 1,300,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
تهران , پیشوا , شهرستان ورامین شهرپیشوا روستای حسن آبادکوه گچ
شناسه ملک: 12966

توضیحات زمین :

زمین ۱ هکتاری کشاورزی به همراه ۳/۲۵ دقیقه آب موتور

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین