زمین تجاری 3 بر راسته نمایشگاه های اتومبیل عبدال آباد ۲۰۰۰ متر

شناسه ملک: 12956
  • زمین تجاری 3 بر راسته نمایشگاه های اتومبیل عبدال آباد ۲۰۰۰ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 37,000,000
  • قیمت زمین (کل): 74,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
تهران , تهران(شهر) , بلوار شکوفه بلوار شهید عباس ورامینی نبش میدان مادر
شناسه ملک: 12956

توضیحات زمین :

زمین چهار دیواری شده نبش میدان مادر 3 بر
۲۰۰۰ متر

قیمت زمین در تهران(شهر) قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در تهران(شهر)
ثبت آگهی زمین