فروش زمین تجاری اداری ۳۰۰۰ متر مارلیک

    فروش زمین تجاری اداری ۳۰۰۰ متر مارلیک
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 21,000,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
البرز , فردیس , مارلیک، بلوار دکتر حسابی، ابتدای بلوار مطهری غربی

توضیحات زمین :

کل متراژ اولیه زمین ۱۴۳۶ متر
متراژ بعد از اصلاحی ۱۲۵۶ متر
دستور نقشه نسبت به اصلاحی محاسبه شده
دو طبقه منفی پارکینگ .همکف تجاری .اول اداری و گردشگری
منفی ۲ ۸۰ درصد ۱۰۰۴/۸ متر
منفی ۱ ۶۰ درصد ۷۵۳/۶ متر
همکف تجاری ۵۰ درصد ۶۲۸ متر
اول گردشگری ۳۰ درصد ۳۷۶/۸ متر
اول اداری ۲۰درصد ۲۵۱/۲ متر
جمع کل متراژ ۳۰۳۴/۴ متر
آدرس :
مارلیک، خیابان دکترحسابی، ابتدای بلوار مطهری غربی
تهاتر انجام میشود.

قیمت زمین در فردیس قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در فردیس