فروش زمین مسکونی 650 متر طرح هادی حومه خمین

  • فروش زمین مسکونی 650 متر طرح هادی حومه خمین-1
  • فروش زمین مسکونی 650 متر طرح هادی حومه خمین-2
  • فروش زمین مسکونی 650 متر طرح هادی حومه خمین-3
  • فروش زمین مسکونی 650 متر طرح هادی حومه خمین-4
  • قیمت زمین (متر): 1,300,000
  • قیمت زمین (کل): 845,000,000
متراژ زمین: 650 مترمربع
مرکزی , خمین ,

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی 650 متر طرح هادی
آب برق گاز پای زمین
کوچه 8 متری آسفالت شده و روشنایی سر تا سر کوچه نصب شده .
کوچه 95 درصد ساخته شده و نوساز
موقعیت زمین عالی
فاصله تا تهران 325 کیلومتر 4 ساعت
بعد از محلات قبل از خمین
فاصله تا شهر محلات 30 دقیقه
فا صله تا شهر خمین 10 دقیقه

قیمت زمین در خمین قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در خمین