زمین مسکونی فروشی 900 متری در شهرک راه آهن تهران

شناسه ملک: 12815
    زمین مسکونی فروشی 900 متری در شهرک راه آهن تهران
  • قیمت زمین (متر): 85,000,000
  • قیمت زمین (کل): 76,500,000,000
متراژ زمین: 900 مترمربع
تهران , تهران(شهر) , شهرک راه آهن (گلستان جدید) بلوار هاشم زاده
شناسه ملک: 12815

توضیحات زمین :

سه قطعه زمین ۳۰۰ متری مسکونی فروشی
واقع در شهرک راه آهن بلوار هاشم زاده ، قائم ۴ و قائم ۵
سند مادر دست نویس ، تخفیف پای معامله

قیمت زمین در تهران(شهر) قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران
ثبت آگهی زمین