فروش زمین ماهدشت 1000 متر چهاردیواری خیابان ایثار

  • فروش زمین ماهدشت 1000 متر چهاردیواری خیابان ایثار-1
  • فروش زمین ماهدشت 1000 متر چهاردیواری خیابان ایثار-2
  • فروش زمین ماهدشت 1000 متر چهاردیواری خیابان ایثار-3
  • فروش زمین ماهدشت 1000 متر چهاردیواری خیابان ایثار-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
البرز , ماهدشت ,

توضیحات زمین :

زمین ماهدشت هزار متر مربع بر خیابان ایثار چهار دیواری - اطراف زمین همه ویلا سازی شده است

قیمت زمین در ماهدشت قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در ماهدشت