فروش زمین مسکونی گیلان رشت جانبازان به متراژ ۱۰۰ متر

    فروش زمین مسکونی گیلان رشت جانبازان به متراژ ۱۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 100 مترمربع
گیلان , رشت , جانبازان

توضیحات زمین :

زمینی مسکونی به متراژ ۱۰۰ متر
آب و برق و گاز همه چیز تا پای زمین اومده بغل زمین آپارتمان سازی شده و دو واحد مسکونی دیکه هم هست

قیمت زمین در رشت قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رشت