فروش زمین شمال مسکونی ۱۴۳ متر بابلسر امام زاده ابراهییم

  • فروش زمین شمال مسکونی ۱۴۳ متر بابلسر امام زاده ابراهییم-1
  • فروش زمین شمال مسکونی ۱۴۳ متر بابلسر امام زاده ابراهییم-2
  • قیمت زمین (متر): 5,500,000
  • قیمت زمین (کل): 786,000,000
متراژ زمین: 143 مترمربع
مازندران , بابلسر , امام زاده ابراهییم

توضیحات زمین :

کوچه آسفالت . تخفیف مشتری واقعی پای معامله ۱۴۳ متر زمین واقع در استان مازندران شهر بابلسر

قیمت زمین در بابلسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بابلسر