فروش زمین در شیراز کشاورزی زراعتی ۱۰۰۰ متر

    فروش زمین در شیراز کشاورزی زراعتی ۱۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 750,000
  • قیمت زمین (کل): 1,150,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
فارس , شیراز , روستای مهارو ۳۵ کیلومتری شیراز

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی ۱5۰۰متری روستای مهارو۳۵کیلومتری شیراز بانهال های پسته دوساله همراه با اب هر ۱۴روز ۱ساعت اب

قیمت زمین در شیراز قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در شیراز