فروس زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان رشت ۱۷۶۱ متر

  • فروس زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان رشت ۱۷۶۱ متر-1
  • فروس زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان رشت ۱۷۶۱ متر-2
  • فروس زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان رشت ۱۷۶۱ متر-3
  • فروس زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان رشت ۱۷۶۱ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 1,300,000
  • قیمت زمین (کل): 2,289,300,000
متراژ زمین: 1,761 مترمربع
گیلان , سنگر , سراوان

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی بر جاده آسفالت اصلی یک بر حریم در رفته دو طرف مسکونی در روستای توریستی سراوان بخش سنگر رشت
سند نسق
به خریدار واقعی پای معامله تخفیف خوبی داده می شود

قیمت زمین در سنگر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در سنگر