فروش زمین تعاونی مسکن جاده ساوه اراضی رحیم اباد پرندک ۲۰۰ متر

  • فروش زمین تعاونی مسکن جاده ساوه اراضی رحیم اباد پرندک ۲۰۰ متر-1
  • قیمت زمین (کل): 350,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مرکزی , پرندک , جاده ساوه.اراضی رحیم اباد پرندک

توضیحات زمین :

۲۰۰متر زمین متعلق به تعاونی مسکن نور نهاجا
دارای سند تک برگ محضری

قیمت زمین در پرندک قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در پرندک