فروش زمین در تبریز الوار سفلی ۱۰۰ متر

شناسه ملک: 12665
    فروش زمین در تبریز الوار سفلی ۱۰۰ متر
  • قیمت زمین (کل): 250,000,000
متراژ زمین: 100 مترمربع
آذربایجان شرقی , تبریز , الوار سفلی
شناسه ملک: 12665

توضیحات زمین :

زمین در ورودی الوار سفلی
با بهترین موقعیت ساختن سالن

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین