زمین مشجر در روستای گلخندان قدیم بومهن ۶۰۰ متر

  • زمین مشجر در روستای گلخندان قدیم بومهن ۶۰۰ متر-1
  • زمین مشجر در روستای گلخندان قدیم بومهن ۶۰۰ متر-2
  • زمین مشجر در روستای گلخندان قدیم بومهن ۶۰۰ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 20,000,000
  • قیمت زمین (کل): 12,000,000,000
متراژ زمین: 600 مترمربع
تهران , بومهن , روستای گلخندان قدیم

توضیحات زمین :

زمین مشجردرصدمتری بافت روستای گلخندان
قدیم ،زمین درطرح هادی قراردارد،نزدیک میدان روستا، دارای سندمنگوله دارمادر، واگذاری باوکالت محضری، آب وبرق وگازتاسرزمین

قیمت زمین در بومهن قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در بومهن