فروش زمین قزوین ضیاباد(حیدریه) ۱۴۴0 متر

  • فروش زمین قزوین ضیاباد(حیدریه) ۱۴۴0 متر-1
  • فروش زمین قزوین ضیاباد(حیدریه) ۱۴۴0 متر-2
  • فروش زمین قزوین ضیاباد(حیدریه) ۱۴۴0 متر-3
  • فروش زمین قزوین ضیاباد(حیدریه) ۱۴۴0 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 14,440,000,000
متراژ زمین: 1,440 مترمربع
قزوین , ضیاءآباد , جاده ترانزیت قزوین - زنجان سه راهی ضیاباد (حیدریه)

توضیحات زمین :

فروش زمین به متراژ ۱۴۴۰ متر در سه راهی ضیاباد(حیدریه). موقعیت زمین عالی هستش. دور تا دور زمین دیوار کشی شده است.

قیمت زمین در ضیاءآباد قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در ضیاءآباد