فروش زمین کشاورزی قائمشهر روستای واسکس ۲۷۰۰ متر

شناسه ملک: 12501
  • فروش زمین کشاورزی قائمشهر روستای واسکس ۲۷۰۰ متر-1
  • فروش زمین کشاورزی قائمشهر روستای واسکس ۲۷۰۰ متر-2
  • فروش زمین کشاورزی قائمشهر روستای واسکس ۲۷۰۰ متر-3
  • فروش زمین کشاورزی قائمشهر روستای واسکس ۲۷۰۰ متر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,700 مترمربع
مازندران , قائمشهر , انتهای خیابان تهران روستای واسکس
شناسه ملک: 12501

توضیحات زمین :

بیرون بافت کشاورزی دارای چاه راه شخصی چسبیده به جنگل انتهای خیابان تهران روستای واسکس قائمشهر ۲۷۰۰ متر زمین

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین