فروش زمین ۱/۵ هکتار چالوس مرزن اباد مرس

شناسه ملک: 12462
  • فروش زمین ۱/۵ هکتار چالوس مرزن اباد مرس-1
  • فروش زمین ۱/۵ هکتار چالوس مرزن اباد مرس-2
  • قیمت زمین (متر): 1,300,000
  • قیمت زمین (کل): 22,000,000,000
متراژ زمین: 15,000 مترمربع
مازندران , چالوس , مرزن اباد . روستای مرس
شناسه ملک: 12462

توضیحات زمین :

15000 متر زمین مرزن اباد . روستای مرس افزایش تا 30000 متر. قابل ساخت منطقه بکر و زیبا

قیمت زمین در چالوس قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در چالوس
ثبت آگهی زمین