فروش باغ کرج کوهسار آجین دوجین ۳۵۰ متر

شناسه ملک: 12445
  • فروش باغ کرج کوهسار آجین دوجین ۳۵۰ متر-1
  • فروش باغ کرج کوهسار آجین دوجین ۳۵۰ متر-2
  • فروش باغ کرج کوهسار آجین دوجین ۳۵۰ متر-3
  • فروش باغ کرج کوهسار آجین دوجین ۳۵۰ متر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 350 مترمربع
البرز , کوهسار , آجین دوجین
شناسه ملک: 12445

توضیحات زمین :

باغ کوهسار آجین دوجین البرز ۳۵۰ متر در مجاورت درویش چشمه، با چهار اصله درخت گردو‌ مثمر، جاده ماشین رو

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین