فروش زمین رباط کریم ۵۰۰ متری روستای حصار مهتر

شناسه ملک: 12370
    فروش زمین رباط کریم ۵۰۰ متری روستای حصار مهتر
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 750,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , رباط کریم , بعد از الارد روستای حصار مهتر
شناسه ملک: 12370

توضیحات زمین :

قواره هلی ۵۰۰ متری سند تک برگ عرصه و عیان. نقشه یو تی ام.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین