فروش زمین قم ۱۴۰۰ متری فردو دشت زرکنه کهک

شناسه ملک: 12357
  • فروش زمین قم ۱۴۰۰ متری فردو دشت زرکنه کهک-1
  • فروش زمین قم ۱۴۰۰ متری فردو دشت زرکنه کهک-2
  • فروش زمین قم ۱۴۰۰ متری فردو دشت زرکنه کهک-3
  • فروش زمین قم ۱۴۰۰ متری فردو دشت زرکنه کهک-4
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,400,000,000
متراژ زمین: 1,400 مترمربع
قم , کهک , روستای فردو، دشت زرکنه
شناسه ملک: 12357

توضیحات زمین :

زمین ۱۴۰۰ متری، چهار طرف دیوارچینی شده، سه طرف ملک باغ ویلا ساخته شده است، یک بر زمین بر جاده خاکی هست، لوله آب روستا تا سر زمین آمده است، سند در دست اقدام هست، آماده برای کاشت درخت و ساخت ساختمان

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین