زمین فروشی شمال 200 زمین در مجتمع ساحلی درویش آباد سرخرود

شناسه ملک: 12318
  • زمین فروشی شمال 200 زمین در مجتمع ساحلی درویش آباد سرخرود-1
  • زمین فروشی شمال 200 زمین در مجتمع ساحلی درویش آباد سرخرود-2
  • زمین فروشی شمال 200 زمین در مجتمع ساحلی درویش آباد سرخرود-3
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , سرخرود , مجتمع ساحلی درویش آباد
شناسه ملک: 12318

توضیحات زمین :

زمین داری سند تک برگ و جزو بافت محل میباشد
۲۰۰ متر فروشی متری ۱۰ میلیون تومان
واقع در شمال استان مازندران شهرستان سرخرود داخل مجتمع

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین