فروش زمین ۱۳۰ متر شمال در مازندران قائمشهر اسکندرکلا

شناسه ملک: 12297
  • فروش زمین ۱۳۰ متر شمال در مازندران قائمشهر اسکندرکلا-1
  • فروش زمین ۱۳۰ متر شمال در مازندران قائمشهر اسکندرکلا-2
  • فروش زمین ۱۳۰ متر شمال در مازندران قائمشهر اسکندرکلا-3
  • فروش زمین ۱۳۰ متر شمال در مازندران قائمشهر اسکندرکلا-4
  • قیمت زمین (متر): 2,800,000
  • قیمت زمین (کل): 360,000,000
متراژ زمین: 130 مترمربع
مازندران , قائمشهر , اسکندرکلا امام رضا ۲
شناسه ملک: 12297

توضیحات زمین :

زمین داخل بافت روستا هست
۱۳۰ متر واقع در شمال
۱۳ متر طول بر
بسیار خوش نقشه

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین